Shantykoor "De Swemmersjongers"


Donderdag 8 oktober 2015                    Aanvang 19:30 uur                
Leeuwarden                                                         
De bewoners en personeel van zorgcentrum Nijlânstate worden op deze donderdagavond muzikaal door "De Swemmersjongers" verwend.

Nijlansdyk 73, LEEUWARDEN
"De Swemmersjongers" gaven in 2018 al een optreden in onderstaande plaatsen.
Voor alle optredens van de afgelopen jaren ga dan naar ARCHIEFGeplande optredens voor 2019

Donderdag 15 februari 2018
Zorgcentrum "Meckamastate" te Kollum
Aanvang 19:30 uur
Donderdagmiddag 22 maart 2018
Zorgcentrum "Nij Dockaheem" te Dokkum
Aanvang 14:30 uur
Donderdag 15 maart 2018
Zonnehuis "Oostergast" te Zuidhorn
Aanvang 19:00 uur
Dinsdagmiddag 10 april 2018
Zorginstelling  "Greunshiem" te Leeuwarden
Aanvang 14:30 uur
Zaterdagmiddag 21 april 2018
Winkelcentrum Damwâld
Aanvang 14:00 uur
Vrijdagmiddag 27 april 2018 ( Koningsdag )
Zorgcentrum "Erasmushiem" te Leeuwarden
Aanvang 15:00 uur
Zaterdagmiddag 5 mei 2018
"Swemmersjongers bevrijdingsconcert
Grote zaal Zorginstelling "Brugchelencamp"
in De Westereen Aanvang 15:00 uur
entree: 3,50 euro inclusief koffie met cake
Donderdagavond 24 mei 2018
Zorginstelling "De Beukelaar"
te Sint Annaparochie
Aanvang 19:30 uur

Zaterdagavond 27 oktober 2018
De Swemmersjongers tezamen met shantykoor Grensgeval
Lokatie: Dorpshuis te Gerkesklooster
adres: Dikholt 1  
aanvang: 19.30 uur


Donderdagavond 1 November 2018
Zorginstelling De Wiken te Drachten
Aanvang: 19.00 uur


Zaterdagmiddag 10 november 2018
zorgcentrum Haersmahiem te Buitenpost
Aanvang: 15.00 uur


Zaterdagmiddag 17 november 2018
Zorginstelling Berchhiem te Burgum
Aanvang: 15.00 uur


Vrijdagmiddag 23 november 2018
Zorginstelling Abbingahiem te Leeuwarden
Aanvang: 14.30 uur


Vrijdagmiddag 7 december 2018
Zorgcentrum Oosterparkheem te Groningen
Aanvang: 15.00 uur


Zaterdagmiddag 22 december 2018
een koffiekerstconcert
Zorginstelling 't Suyderhuys te Surhuisterveen
Aanvang: 14.30 uur
Woensdagavond 23 januari 2019
Zorginstelling Twaalf Hoven
Meeden 1 9951 HZ Winsum  (Gr.)
aanvang  19.30 uur


Donderdagmiddag 31 januari 2019
zorginstelling Skilhiem
Nije Poarte 33  9051 MB Stiens
aanvang 14.30 uur


Dinsdagavond 12 februari 2019
Revalidatiecentrum Lindensteyn
Hoofdstraat 3  9244 CL Beetsterzwaag
aanvang  19.30 uur

Donderdagmiddag 21 februari 2019
Zorginstelling Skewiel
Frisiastate  23  9062 GX Oentsjerk
Aanvang  14.30 uur

Zaterdagmiddag 9 maart 2019
Zorginstelling  Talma Hoeve
Johanneswâld 1  9269  VS Feanwâlden
Aanvang 14.30 uur

Dinsdagavond 23 april 2019
Zorginstelling Talmahûs
Julliusstrjitte 44  9269 NV Feanwâlden
Aanvang 19.00 uur

Maandagmiddag 6 mei 2019
Bevrijdingsconcert
Lokatie  Brugchelencamp
Brugchelencamp 1  9271 EP  De Westereen
Aanvang  15.00 uur

Zaterdagmiddag  18 mei 2019
Zorginstelling  Foswert
Foswerterstrjitte  71   9172  PS  Ferwert
Aanvang  15.00 uur

Dinsdagmiddag 21 mei 2019
Zorginstelling De Skûle
Stasjonswei 12  9123 JZ  Metslawier
aanvang 15.00 uur