Shantykoor "De Swemmersjongers"

De Westereen thuisbasis van shantykoor "De Swemmersjongers"

De Westereen is onze thuisbasis, Het is van oudsher een koopmansdorp, vroeger bestond de bevolking van het dorp voor het grootste deel uit kooplieden. Gelegen in de Friese wouden tussen Dokkum en Burgum met 5500 inwoners een van de grootste dorpen van de gemeente Dantumadiel.
De haven is gelegen aan de Swemmer. Een van de mooiste vaarwaters in Friesland. Vandaar de naamgeving voor het koor: Swemmer
Sjongers. Samen met aansluitende vaarwateren en het Bergumermeer, vormt dit de `Lits en Lauwersmeer vaarroute` tussen Drachten en Lauwersoog (± 25 km )
Het koor

Het koor heeft momenteel 22 zangers die trachtende Shanty´s, Seasongs en Fryske seemanslieten zoveel mogelijk drie stemmig ten gehore te brengen.
Ald de optredens het toelaten, dan wordt iedere DONDERDAG avond gerepeteerd in het clubgebouw bij de haven in De Westereen. Met veel enthousiasme wordt er veelvuldig opgetreden bij diverse binnen
en buiten evenementen, feestavonden, braderiën en shantyfestivals. Voor de bewoners van zorgcentra´s worden regelmatig fijne en gezellige avonden verzorgd.
De leden

Het koor bestaat uit ongeveer 22 zangers en 3 muzikanten.
De muzikanten

Het koor wordt ondersteund door drie ervaren accordionisten.
Siepie Borger    Tjalling Postma    Lina Westerhof

Lina Westerhof heeft de muzikale leiding
Historie

Het onstaan van het koor.
Op een mooie zomerse middag in 1997 bij de watersportvereniging `de Westereen`. De leden van de watersportvereniging zaten gezellig bijeen op het terras van hun clubgebouw, met uitzicht over de boten in de haven. Het bijna dagelijks weerkerend ritueel van het koffie
en praatuurtje . Zo maar een opmerking ´uit de losse pols´ van één van de leden, `Wat zou het mooi zijn als we een shantykoor hadden`,
Na deze opmerking, en de leden van de watersportvereniging te hebben geinformeert, was binnen enkele weken het shantykoor geboren.

Hoogtepunten van het koor.
De Swemmersjongers kennen in de loop der jaren heel wat hoogtepunten, het zou te veel zijn om ze allemaal op te noemen. Toch willen wij er een paar uitlichten o.a.
November 2002: Tijdens het geweldige 5 jarige jubileumfeest werdt onze eerste CD getitelt 'Op Koers'aan het publiek gepresenteerd, dit was zo´n succes dat de eerste zending van 750 exemplaren binnen 4 weken was uitverkocht.
November 2007: werd tijdens een zinderende feestavond in een totaal uitverkochte zaal onze tweede CD met als extra een dvd en tekstboekje getitelt `10 jaar Swemmersjongers` en speciaal voor de Swemmersjongers geschreven en gecomponeerde titelsong´`syn Leafde Foar See` ten doop gehouden, ook deze CD is een enorm succes geworden.

Ook onze optredens kennen hoogtepunten, zo zijn de Swemmersjongers uitgenodigd om optredens te verzorgen op I.S.S.A festivals, De Meppeler Shanty, Piraten dagen, Stichting Landelijk Waterrijk te Zuid Scharwoude, Botterdagen te Elburg, Festifals te Kuinre, Dokkum, Joure, Gorredijk en tijdens de grootste botenbeurs van Europa nl. `Boot Dusseldorf` in Duitsland, Meerdere malen tijdens de grootste botenbeurs van  Nederland `Boot Holland` te Leeuwarden en de Natte Botenbeurs te Sneek.

Tevens hebben de Swemmersjongers meerdere malen in De Westereen tijdens koninginnedag mini festivals georganiseerd.

Als laatste willen wij nog noemen ons onvergetelijke weekend naar Vlieland met optredens tesamen met het Vlielander shantykoor.

2 november 2012: 15 jarig jubileum "de Swemmersjongers" met CD presentatie.
Vrijdag 2 november was in een tjokvolle zaal van "Old Dutch" de presentatie van de derde
CD van "de Swemmersjongers".
Tevens werd deze avond het 15 jarig jubileum van het shanty koor gevierd.
Dit jubileum werdt gevierd met speciale gasten Nanne & Ankie Kalma en Gurbe Douwstra.

Geluidsapparatuur

Het koor beschikt over een professionele geluidsinstallatie die door geluidstechnicus Fokko Alma op vakkundige wijze wordt bediend. Hij draagt er zorg voor, dat bij buitenoptredens en o.a. in zalen waar de akoestiek iets minder is, de solisten, de muzikanten, en het koor toch weer schitterend tot hun recht  komen.
Het bestuur

Voorzitter: Hans Visser
Secretaris: Alle Postma
Penningmeester: Pieter Poortinga
Bestuurslid: Keimpe Venema

Boekingen en inlichtingen: Hans Visser   Tel. 0511 441563    Mobiel   06 39 300 368
                                                             mail. info@swemmersjongers.nl.
 
 
 
 
 
 
Shantykoor "De Swemmersjongers" is per augustus 2020 gestopt.

Door de Corona kon er niet meer geoefend worden en in de zorgcentra was optreden niet meer mogelijk.

Dit heeft ons helaas doen besluiten het koor op te heffen.

U kunt geen optredens meer bij ons boeken.